TEST

Zoek vacatures

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De confrontatie met ongewenst gedrag binnen je werkomgeving kan grote impact hebben op jouw (mentale) welzijn. De eerste stap is het leren omgaan met dit gedrag. Het leren op een professionele manier oplossen van een lastige situatie. Maar als die niet zomaar is op te lossen, of deze blijft duren, zal het uiteindelijk je dagelijks functioneren gaan verstoren. In zo’n situatie kun je ondersteuning krijgen van Bedrijfsmaatschappelijk werk. Zodat je je snel beter voelt en weer zelf de regie krijgt over je functioneren.


"Jouw gevoel bepaalt of de woorden of het gedrag van de ander ongewenst zijn. Dat gevoel nemen we serieus"

Welke ondersteuning kan ik verwachten van Bedrijfsmaatschappelijk werk?

  • Ondersteuning bij vraagstukken die jouw dagelijks functioneren verstoren. Bijvoorbeeld: hoe kan ik mijn grenzen beter herkennen en aangeven? En hoe kan ik de samenwerking en communicatie met collega’s of patiënten verbeteren
  • Ondersteuning bij het stellen van doelen aan het begin van het traject. Tijdens het traject werk je actief aan het behalen van die doelen.
  • Maximum 6 gesprekken vormen het uitgangspunt.
  • Afronding van het traject met een 3-gesprek, waarbij behalve de bedrijfsmaatschappelijk werker ook je leidinggevende aanwezig is. Dit gebeurt altijd in overleg.

Waar vind ik toegang tot Bedrijfsmaatschappelijk werk?

Ondersteuning door Bedrijfsmaatschappelijk werk kan worden aangevraagd door je leidinggevende. Het kan ook worden ingezet op verwijzing van de bedrijfsarts of arbo-verpleegkundige. De kosten voor een dergelijk traject neemt het Diak voor haar rekening. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende, je P&O-adviseur of met Gezondheidsmanagement.

Terug naar overzicht

Vacatureoverzicht