TEST

Zoek vacatures

Peer Support

Maak je een calamiteit mee tijdens je werk, dan kan het zijn dat de gedachte aan dat incident jou in zijn greep houdt. Dat je het gebeurde niet los kunt laten. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van agressie of medisch handelen met ernstige gevolgen. Denk aan het onbedoeld toebrengen van ernstige schade aan een patiënt en klachten of tuchtrechtelijke procedures. Uiteindelijk kan zo’n patiëntveiligheidsincident zelfs leiden tot psychische en lichamelijke klachten. Een goede opvang van collega’s – peer to peer – kan op dat moment hét verschil maken voor jou.


"Je verhaal doen bij een collega die dichtbij staat en daarbij je emoties uiten. Als het nodig is meer dan eens. Het helpt je om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken."

Wat moet ik weten over Peer Support?

 • Peer Support biedt sociale steun en bevordert emotionele stabiliteit bij collega’s, waarbij de (sociale) afstand tussen de betrokkene en de supporter zo klein mogelijk is.
 • Het bevordert een cultuur waarbij er zorg en aandacht is voor elkaar, juist na patiëntveiligheidsincidenten.
 • Een belangrijke doelstelling van Peer Support is (vroeg)signalering van dreigende verwerkingsproblematiek.
 • Het stafbestuur heeft een brede groep van Peer Supporters aangesteld om voor een efficiënte eerste opvang te zorgen na een ingrijpende gebeurtenis. De Peer Supporters zijn weloverwogen geselecteerd en kregen een een gerichte opleiding.
 • Peer Support bestaat uit minimaal drie gesprekken met een collega die dicht bij jou staat en die bekend is met jouw werkomgeving:
  - Het eerste gesprek vindt bij voorkeur binnen 72 uur plaats. Wat is er gebeurd en hoe voel je je? Krijg je steun uit je eigen omgeving en wat zijn je klachten?
  - Tijdens het tweede gesprek, twee weken na het incident, bespreek je nogmaals jouw ervaring en ook de reacties uit je omgeving. Hoe zijn deze twee weken verlopen? Wat waren en wat zijn je gevoelens? Is het zinvol om een extra gesprek in te plannen?
  - Tijdens het laatste gesprek, zes weken tot 3 maanden na het incident, evalueer je de stand van zaken en maak je een reconstructie van het verwerkingsverhaal. Als er een redelijke verbetering is opgetreden kan het Peer Support traject worden afgesloten. Is dit niet het geval, dan is doorverwijzing naar professionele ondersteuning aangewezen.
 • De informatie die gedeeld wordt is vertrouwelijk. Er wordt niet genotuleerd en er wordt geen dossier bijgehouden.

Hoe werkt Peer Support binnen het Diakonessenhuis?

Als er een mogelijke calamiteit gemeld wordt bij de Raad van Bestuur, raadpleegt die de Calamiteitenadviesgroep (CAG). De CAG draagt er zorg voor dat Peer Support wordt aangeboden aan betrokken medewerkers. Mocht je betrokken zijn bij een vermeende calamiteit, dan word je benaderd voor een gesprek met een peer supporter. De intentie is dat dit gebeurt binnen 72 uur na melding bij het Peer Supportteam.

Terug naar overzicht

Vacatureoverzicht