TEST

Zoek vacatures

Voorzitter Cliëntenraad Diakonessenhuis / MSBD

Staf/Management | 10-12 uur per week uur per week

Vacaturenummer: 1216189
Reageren t/m: vrijdag 5 januari 2024
Niveau: HAVO;HBO;MAVO;MBO;VMBO;VWO;WO
Salarisindicatie: Min. € 0,- tot max. € 0,-
Locatie: Utrecht / Zeist of Doorn

Hier kom je te werken

De Cliëntenraad van het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn en het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad (MSBD) zoekt een nieuwe voorzitter. We behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten, hun naasten en bezoekers van het ziekenhuis en adviseren gevraagd en op eigen initiatief de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis en het MSBD over uiteenlopende onderwerpen. We denken namens alle cliënten mee met belangrijke beleidsthema’s en de uitvoering hiervan. Onze taken en bevoegdheden staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De raad bestaat uit zes personen met een brede deskundigheid en ruime ervaring in de zorgsector.

Lees meer over werken in het Diakonessenhuis

Dit ga je doen

We vervullen als Clientenraad onze taken in een tijd van schaarste. Het zorglandschap is in beweging en van ziekenhuizen wordt een herbezinning op hun positie gevraagd. Onze ambitie is om in de komende jaren - vanuit het patiëntenperspectief - de ontwikkelingen in en rond het Diakonessenhuis nauwlettend te blijven volgen en ons daarin proactief op te stellen. Om deze taak goed te kunnen vervullen laten we ons breed informeren en adviseren over tal van onderwerpen, stellen we vragen en geven we waar nodig of gewenst suggesties. Over onze visie en het werkplan 2023-2024 lees je meer op onze webpagina.

We komen ten minste tien keer per jaar samen voor overleg en vergaderen regelmatig met de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad. We overleggen ook met leden van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Staf van het Diakonessenhuis. Daarnaast is onze raad betrokken bij diverse projecten van het ziekenhuis die direct effect hebben op cliënten, hun familie of naasten. Vanuit die betrokkenheid is er veelvuldig contact met zorgprofessionals van de organisatie.

Dit bieden wij

 • Een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen binnen het Diakonessenhuis en zo de positie van cliënten te versterken
 • Een prettige sfeer voor de uitoefening van de taken van de Cliëntenraad
 • Een ruime inwerkperiode door de huidige voorzitter en de leden van de raad
 • Een benoeming door de Raad van Bestuur voor in principe vier jaar, waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden hoort.

Dit heb je in huis

Voor de positie van voorzitter zoeken we iemand die:

 • Een sterke affiniteit heeft met het belang en het werk van een cliëntenraad
 • Maatschappelijk betrokken is en aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring heeft
 • Beschikt over strategisch inzicht en goed op de hoogte is van ontwikkelingen in de gezondheidszorg
 • Een onafhankelijke, positief kritische instelling heeft en een actieve houding
 • Als ‘eerste onder gelijken’ goed kan samenwerken met leden van de Cliëntenraad en met andere belanghebbenden
 • Beschikt over onderhandelingsvaardigheden
 • Besluitvaardig is, oplossingsgericht kan werken en tactvol en weloverwogen handelt
 • Op passende wijze omgaat met vertrouwelijke informatie
 • Voldoende tijd heeft voor de werkzaamheden (circa 10 tot 12 uur per week, verdeeld over meerdere dagdelen)
 • Begin 2024 beschikbaar is voor deze functie.

Daarnaast:

 • Alle leden van de Cliëntenraad wonen in de regio van het Diakonessenhuis
 • Leden van de Cliëntenraad moeten onafhankelijk kunnen werken. Daarom kun je geen werkrelatie hebben met het Diakonessenhuis
 • De Cliëntenraad vergadert op maandagen, tijdens kantooruren. De voorzitter is ook op andere dagen van de week bereikbaar voor vragen en overleg
 • De Cliëntenraad wordt ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris, waaraan je functioneel leiding geeft
 • Lid zijn van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een vrijwilligersvergoeding geldt. Volgens fiscale regelingen is een vrijwilligersvergoeding van toepassing op basis van een inzet van 30 uur per maand.

Meer weten over deze vacature?

Vraag het Marlies Anthonisse, ambtelijk secretaris Cliëntenraad Diakonessenhuis/MSBD, 06-34569379, clientenraad@diakhuis.nl

Zo solliciteer je

Heb je belangstelling voor deze positie dan nodigen we je uit uiterlijk 5 janauri 2024 schriftelijk te reageren naar clientenraad@diakhuis.nl. Graag ontvangen we zowel je motivatie als cv.

Het is voor deze vacature niet mogelijk om te solliciteren via "solliciteer direct".

Actueel

Welkom verpleegkundig trainees!

Lees verder

Welkom verpleegkundig trainees!

Kom kennismaken met onze kinderafdeling

Lees verder

Kom kennismaken met onze kinderafdeling

Apothekersassistenten Julie en Corina: ‘De professionele betrokkenheid en direct contact met patiënten is voor ons de ideale combinatie.’

Lees verder

Apothekersassistenten Julie en Corina: ‘De professionele betrokkenheid en direct contact met patiënten is voor ons de ideale combinatie.’

Diëtist Astrid: ‘Het mooiste aan mijn werk vind ik dat ik patiënten kan helpen tijdens hun ziekteproces.’

Lees verder

Diëtist Astrid: ‘Het mooiste aan mijn werk vind ik dat ik patiënten kan helpen tijdens hun ziekteproces.’

Klinisch Psycholoog Esther: 'Dat ik mensen kan helpen die zich in een moeilijke periode in hun leven bevinden, vind ik heel bijzonder.'

Lees verder

Klinisch Psycholoog Esther: 'Dat ik mensen kan helpen die zich in een moeilijke periode in hun leven bevinden, vind ik heel bijzonder.'

Fysiotherapeut Bianca: ‘De diversiteit en complexiteit van het ziekenhuis spreekt mij enorm aan. Geen dag is hetzelfde.’

Lees verder

Fysiotherapeut Bianca: ‘De diversiteit en complexiteit van het ziekenhuis spreekt mij enorm aan. Geen dag is hetzelfde.’

Doktersassistent Shenna: ‘De waardering die je krijgt voor je werk als doktersassistent is ontzettend groot.’

Lees verder

Doktersassistent Shenna: ‘De waardering die je krijgt voor je werk als doktersassistent is ontzettend groot.’

Fleur en Anne: Het dynamische duo van het OKC

Lees verder

Fleur en Anne: Het dynamische duo van het OKC

Een speciaal welkom voor al onze collega's op de Dag van de Verpleging en Zorg

Lees verder

Een speciaal welkom voor al onze collega's op de Dag van de Verpleging en Zorg

Vacatureoverzicht