Spoedeisende geneeskunde erkend specialisme

Onze SEH-artsen werden op 4 april verrast met felicitaties door de Raad van Bestuur en Federatie Medische Staf. Het landelijk College Geneeskundige Specialismen (CGS) nam namelijk het besluit om de spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme te erkennen.

Een belangrijke erkenning

Jacqueline Louwers, voorzitter van de medische staf:

“ Wat is deze erkenning een terechte opsteker voor jullie! Het onderstreept dat de spoedeisende geneeskunde een volwaardig en gelijkwaardig specialisme is binnen het totaal van de medische zorg in Nederland.”

Ook voorzitter Raad van Bestuur John Taks omarmt de erkenning:

“Ik ben blij en trots dat de spoedeisende geneeskunde in ons land nu eindelijk als medisch specialisme is erkend. Dat is een grote blijk van waardering: niet alleen voor onze spoedeisende hulp-artsen maar voor álle collega’s op onze SEH. Want die staan 24/7 klaar voor de inwoners van een grote stad als Utrecht. De SEH is belangrijk voor onze stad én voor ons ziekenhuis. Dus de erkenning en waardering is zeker dik verdiend!” 

De erkenning gaat het vooral mogelijk maken om de spoedeisende geneeskunde verder te ontwikkelen door onderzoek, richtlijnontwikkeling en mogelijk langere opleiding. Om de Spoedeisende Hulparts een wettelijk erkend specialisme te laten zijn op grond van de Wet BIG, ligt er ondertussen een verzoek bij de minister van VWS. Die geeft aan binnen drie maanden op dit verzoek terug te komen. De beoogde datum van inwerkingtreding van het besluit is 1 januari 2024.