Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen binnen het Diakonessenhuis. Dit doen we op 3 gebieden:

Persoonlijk Levensfase Budget

Als collega bij het Diakonessenhuis val je onder de Cao Ziekenhuizen. Dat betekent dat je gebruik kunt maken van je Persoonlijk Levensfase Budget. Dit is een urenbudget dat je kunt sparen en inzetten op momenten dat je daar behoefte aan hebt. Als je lijf of je hart het nodig heeft om het even wat rustiger aan te doen. Of als je bewust tijd wilt inplannen voor leuke dingen, je (klein)kinderen, of een opleiding. En het mooie is: je kunt je PLB-uren inzetten zonder dat je maandelijkse inkomen erop achteruit gaat.

Aansluiting op onze strategische ambities

Een van onze ambities is ‘Onze collega’s hebben de toekomst.’ Daarom werken we aan het zoeken, vasthouden en benutten van talent. Opleiden en ontwikkelen speelt daarin een belangrijke rol. Want de zorgprofessionals die we vandaag opleiden, zijn de zorgverleners van de toekomst. We willen hen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappelijke uitdagingen die komen gaan.